Genç Türkiye Zirvesi 2018 Teması Belli Oldu!

Her yıl güncel ve stratejik temaların işlendiği Genç Türkiye Zirvesi’nde bugüne kadar; Liderlik, İnovasyon, Girişimcilik, Bilgi Toplumu ve Dijital Dönüşüm ana temalarını işledik. Zirve’nin 6. yılında; Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yön veren “Yerli ve Milli” temasını, alanında uzman konuşmacılar eşliğinde ele alacağız.

Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik düzeyini üst sıralara çıkarabilmek için kendi milli ve yerli sanayisini kurması gerekmektedir. Bu kapsamda enerji, savunma ve üretim gibi sektörlerde gerçekleşecek yerlileşme ve millileşme çalışmaları Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacaktır.

Genç Türkiye Zirvesi ile yarının yöneticileri olacak gençlerin “Yerli ve Milli” hakkında bilgi sahibi olmalarını ve milli değerleri koruyarak yarının Türkiye’si için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedefliyoruz.

“Büyümek için Milli, Gelişmek için Yerli” sloganı ile 26 – 29 Nisan 2018 tarihlerinde, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 6. kez bir araya getireceğiz.

Genç Türkiye Ödül Töreni
26 Nisan 2018 Perşembe
19:30 — 22:00
GENÇ TÜRKİYE ÖDÜLLERİ | ÖDÜL TÖRENİ

1. Gün
27 Nisan 2018 Cuma
10:00 — 12:00
ZİRVE AÇILIŞ OTURUMU | GELECEK SENİNLE BAŞLAR

Teknolojiden eğitime, sanayiden ticarete her alanda yetkin şirketlerin ve bireylerin yetiştirilmesi ülkemizin gücünü artıran en önemli faktörlerdir.  Bu bağlamda da güçlü yarınlara ulaşmak güçlü nesillerle mümkün olabilir. Bu vizyon doğrultusunda bu sene altıncısı gerçekleşecek Genç Türkiye Zirvesi’nde ülkemizin dört bir yanından gençler yine bir araya gelecek ve organizasyonun 2018 teması olan “Yerli ve Milli” konusu zirvede ele alınacaktır. 

Kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, inovasyon odaklı düşünen, üretimi ve katma değeri ülke içinde sağlayan “Yerli ve Milli” vizyonu, güçlü yarınların temelidir. Bu anlayışla düzenlenen zirvenin açılış oturumunda yer alan konuşmacılarımız, gençlerin bakış açılarını geliştirmek adına “Gelecek Seninle Başlar” alt metniyle tecrübe ve bilgilerini aktaran konuşmalar yapacaklardır. 

Muhammed Attila SEVİM
Zirve Başkanı
Prof. Dr. Tamer YILMAZ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet KARACA
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Dr. Hayri BARAÇLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Dr. Osman Aşkın BAK
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı
12:00 — 12:30
GENÇ TÜRKİYE FUARI | AÇILIŞ

12:30 — 14:00
ÖĞLE ARASI

14:00 — 15:30
PANEL | MİLLİ SANAYİ STRATEJİLERİ VE YERLİ ÜRETİM

Sanayi kavramı, ülkelerin kalkınma düzeylerini belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin inovasyon ve değişim politikalarında ön planda tuttukları endüstri alanı söz konusu ülkelerin refahına yön vermektedir. Dolayısıyla ekonomik gelişmişlik düzeyini üst sıralara çıkarabilmek için yerli ve milli bir endüstri kurulmalı, giderek artan mal ve hizmet talebi iç kaynaklardan karşılanmalıdır. 

Cari açık, istihdam, dış borç, enflasyon, yüksek faiz hadleri gibi birçok ekonomik parametrenin artı değer kazanmasının yeni neslin başarılarıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak panelistlerimiz Türkiye’nin potansiyelini ve sanayimizdeki başarılı uygulamaları konuşacaklardır.

 

Keynote Konuşmacısı
Mehmet GÖÇMEN
Sabancı Holding CEO’su
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Umran İNAN
Koç Üniversitesi Rektörü
Dr. Veysel YAYAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Tahsin ÖZTİRYAKİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Öztiryakiler A.Ş. Murahhas Üyesi
Ömer EKİNCİ
Desnet Bilişim CEO’su
Sertaç ERSAYIN
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı
15:30 — 16:00
ARA

16:00 — 17:30
PANEL | YATIRIM–ÜRETİM – İHRACAT ZİNCİRİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE GELİŞİM

İstikrarın zor sağlandığı uluslararası politik düzlemde güçlü kalabilmek ancak ekonomik bağımsızlıkla gerçekleşebilir. Bu durum ülkenin ihtiyaç duyduğu kaynakları veya ürünleri üretmesi ve sonrasında ise üretime ticari değer ekleyerek ekonomi oluşturmasıyla bağlantılıdır. İthalat – ihracat dengesinde pozitif bir profil oluşturabilmek adına ihracatın ithalatın üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu da bize doğru yatırımların yapılması, yatırımın ardından en uygun düzeyde üretimin gerçekleştirilmesi ve üretilen bu değerlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkıda bulunulması zincirini işaret etmektedir. Ekonomiye işlevsel bir canlılık katacak bu zincir, panelistler tarafından konuşulacaktır.

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Kerem ALKİN
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sultan TEPE
Tepar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Önder HALİSDEMİR
Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Özgül ÖZKAN YAVUZ
İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Süleyman ORAKÇIOĞLU
ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı
17:30 — 18:00
KEYNOTE | KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ: GENÇLİK

2. Gün
28 Nisan 2018 Cumartesi
10:00 — 10:30
KEYNOTE | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖZEL OTURUMU

Huzeyfe YILMAZ
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürü
10:30 — 12:30
PANEL | GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN MİLLİ VE BAĞIMSIZ ENERJİ

Enerji tüketimi gelişmekte olan ülkeler için büyümeyle doğru orantılı artan bir ihtiyaçtır. Ekonomi ve sanayi geliştikçe ülkelerin enerji talebi de artmaktadır. Ancak Türkiye gibi enerji kaynağı açısından zengin olmayan ülkeler için bu durum güvenlik problemini oluşturmaktadır. Bu çerçevede alternatif enerji yatırımları, enerji verimliliği ve yeni teknolojilerin adaptasyonu gibi konular ön plana çıkmaktadır.  Panelistlerimiz konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tanıtımı gerçekleştirilen Milli Enerji ve Maden Politikası’nı da kapsayan düşüncelerini paylaşacaklardır.

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hasan MANDAL
TÜBİTAK Başkanı
Mustafa YILMAZ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
İbrahim Sinan AK
Zorlu Enerji CEO'su
Kıvanç ZAİMLER
Enerjisa CEO'su
Birol ERGÜVEN
Limak Enerji CEO’su
12:30 — 13:30
ÖĞLE ARASI

13:30 — 14:00
KEYNOTE | İSTİKLAL VE İSTİKBALİN YOL HARİTASI: MİLLİ SAVUNMA

Zorlu bir coğrafyanın merkezinde bulunan Türkiye, bölgesinde lider ülke olma hedefindedir. Türkiye’nin hem kendi içinde hem de bölgesinde istikrarın sağlanmasında dışarıya bağımlı olmadan hareket edebilmesinin en önemli unsurlarından biri de milli savunmadır. Ortadoğu coğrafyasının dinamik yapısı, ülkemizin NATO üyesi olmasının getirdiği yükümlülükler ve yurt içindeki terör eylemleri milli savunma kavramının önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda Türkiye, teknolojide artan bilgi birikimi, gelişen sanayisi, yetenekli ve kalifiye insan nitelikleriyle potansiyelinin farkında olarak ilerleyişini sürdürmektedir. Bu çerçevede konuşmacılarımız düşüncelerini paylaşacaklardır.

Prof. Dr. Erhan AFYONCU
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
14:00 — 14:30
KEYNOTE | BAŞARININ BEDELİ 1

Adnan DALGAKIRAN
Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı
14:30 — 15:00
KEYNOTE | TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ A KUŞAĞI

Dr. Hayri BARAÇLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
15:00 — 15:30
ARA

15:30 — 17:00
PANEL | SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ VE AKILLI ŞEHİR MODELLERİ

İlerleyen teknolojinin günlük hayata ve şehircilik anlayışına tezahürü yeni kavramları da ortaya çıkarmıştır. Bunların başında sürdürülebilir kentler ve akıllı şehirler gelmektedir. Artan nüfus, şehir merkezlerindeki yapısal genişleme ve şehir sakinlerinin ihtiyaçları bu kavramların ve sistemlerin mümkün mertebe uygulanabilirliğini zorunlu hale getirmiştir. Çevre, trafik, enerji verimliliği gibi konular da bu çerçevede ele alınıp şehirlerin yönetim planlarında yerini almıştır. Gelişen ülkelerde sıkça konuşulan bu konular, Genç Türkiye Zirvesi’nde de önemli bir yer edinmiştir. Bu global trend panelistlerimiz tarafından gündeme alınacaktır. 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü
Fatih TURAN
İSKİ Genel Müdürü
Timur TOPALGÖKÇELİ
Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu ve Başkanı
17:00 — 17:30
KEYNOTE | ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM DÜNYASI VE TÜRKİYE

Arda ERMUT
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
17:30 — 18:00
KEYNOTE | BAŞARININ BEDELİ 2

Serdar KUZULOĞLU
Bilgi Bulaştırıcısı, Trend Avcısı

Genç Türkiye bir Infair markasıdır.

© 2018 - Genç Türkiye

Designed by inlab