Genç Türkiye Akademi Nedir?

Genç Türkiye bünyesinde hayata geçirilecek Genç Türkiye Akademi Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Yetenekli ve parlak fikirli gençleri keşfedip, değer ve fikirlerinin önemini fark etmelerini sağlamak ve bu doğrultuda daha iyi bir gelecek için gençlere yol göstermeyi amaçlıyoruz.

Akademi’nin İçeriği

4 aşamadan oluşması planlanan Akademi, ilk aşamada gençlerin kişisel gelişimlerine odaklanmalarını ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak. İkinci aşamada profesyonel anlamda gelişmeleri ve aldıkları eğitimleri aktif olarak kullanmaları, üçüncü aşamada projeler geliştirmeleri ve projelerde aktif olarak çalışmaları, son aşamada ise kariyer planlamalarına destek olmayı hedefliyor.

Başvuru Süreci

Genç Türkiye Zirvesi sonrasında internet sitesi üzerinden alınacak başvurular ışığında değerlendirmeler yapılacaktır ve Akademi’ye dahil olacak kişiler belirlenecektir.

Genç Türkiye bir Infair markasıdır.

© 2018 - Genç Türkiye

Designed by inlab