Dr. Hayri BARAÇLI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini yine aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerine 1990 yılında YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Baraçlı, buna eş zamanlı olarak 1998 – 2007 yılları arasında Hava Harp Okulu’nda dersler vermiştir. 1998 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2004 – 2008 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olan Baraçlı, 2009 – 2014 yılları arasında İETT İşletmeleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ardından Mayıs 2014’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Klasik anlayışlarla yönetilen yapıları değiştirmek, dönüştürmek ve bu değişimi kalıcı hale getirmek konusunda kamu ve özel sektörde yönetim danışmanlıklarında bulunmuş ve çeşitli eğitimler vermiştir. Özellikle kamu işletmelerinin özel sektör mantığıyla yönetilebilirliğini, modern organizasyonlar seviyesinde iş görebilirliğini ortaya koyan hem akademik hem profesyonel düzeyde çalışmalar yapmıştır. Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışında “endüstri mühendisliği, yöneylem araştırması, yönetim-organizasyon, simülasyon ve optimizasyon, değişim yönetimi, finansal yönetim, girişimcilik ve ulaşım” gibi alanlarda bildiriler sunmuş, seminerler ve konferanslar vermiştir.

İki kitabı bulunan Baraçlı’nın ‘Kurumsal İşletmelerde Finansal Yönetim’ adlı ilk kitabı 2011 yılında, ikinci kitabı ‘Yönetimde 40 Dörtler’ ise Haziran 2014 yılında yayımlanmıştır.

Baraçlı, aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Mütevelli Heyeti üyesidir.

Genç Türkiye bir Infair markasıdır.

© 2019 - Genç Türkiye

Designed by inlab