Özgül ÖZKAN YAVUZ

İstanbul Kalkınma Ajansı Eski Genel Sekreteri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında dereceyle mezun olan Özgül Özkan Yavuz, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programından “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması almıştır. Yavuz, Birmingham Üniversitesi School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümü’nde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşarak, “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) almıştır.

1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başlamış, 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı’nda sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yapmıştır. 2004 - 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunmuş, 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalışmıştır. 2011’de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren Yavuz, bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü olmuştur. Kasım 2016’ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz, aynı dönemde “European Cities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilmiştir. Aralık 2016 tarihinden bu yana İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini sürdüren Yavuz, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği ( EURADA) Board of Directors Yönetim Kurulu üyesidir.

Genç Türkiye bir Infair markasıdır.

© 2019 - Genç Türkiye

Designed by inlab