Dr. Veysel YAYAN

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri

1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimlerini tamamlayan Veysel YAYAN, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden doktora derecesi almıştır. Yayan’ın, Michigan Üniversitesi’nden (ABD) Kalkınma İktisadı ve Nüfus, Sussex Üniversitesi’nden (İngiltere) İşgücü Piyasası, Haber Alma Sistemi ve Japan Int. Coop. Agency’den (Japonya) Kalkınma ve İstihdamı Geliştirme alanlarında diplomaları bulunmaktadır. 

Çalışma hayatına 1976 yılında Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği’nde (DTM) Raportör olarak başlayan Yayan, Devlet Plânlama Teşkilatı’nda uzman, çalışma hayatı sektör sorumlusu, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda Daire Başkanlığı ve müsteşarlık gibi her kademede görev yaptıktan sonra 1998 yılında kamudan emekli olmuştur. Yayan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda yurtiçi tedarik, yerli sanayinin kurulması ve geliştirilmesi konularında da aktif sorumluluk üstlenmiştir.

1976-1998 yılları arasındaki 22 yıllık kamu kariyerinin ardından, 1998 yılında Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreterliği görevine getirilen Veysel Yayan, çeşitli sektör derneklerinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile (TOBB) Demir ve Demir Dışı Metaller Meclis Başkanlığı da yapan Yayan’ın; iktisadi kalkınma, çalışma hayatı, savunma sanayii ve çelik sektörü ile ilgili muhtelif çalışmaları ve makaleleri mevcuttur.

Dr. Veysel Yayan, 25 Eylül 2017 tarihinden bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmaktadır.

Genç Türkiye bir Infair markasıdır.

© 2019 - Genç Türkiye

Designed by inlab